Vastu

Vastu2023-05-30T11:21:53+00:00

Vastu je davno, v vedah zapisano znanje o urejanju prostora,

ki se osredotoča na harmonično združevanje človeka z njegovo okolico.

Beseda VASTU izvira iz sanskrta in pomeni dom ali bivalno okolje. Temelji na vedenju o tem, da obstaja povezava med energijami, ki krožijo v prostoru, in človekovim fizično-energijskim ustrojem.

Vastu se ukvarja z načrtovanjem in postavitvijo stavb na parcelo kakor tudi z ureditvijo prostorov znotraj stavbe, ter njihovim vplivom na prebivalce. Ponuja smernice za optimalno uporabo prostora, tako da se energije uskladijo z naravnimi zakonitostmi in naravnimi ritmi, ki vplivajo na naša življenja. Hkrati pa upošteva naše osebne danosti in življenjske naloge.

Pri tem predlaga različne rešitve, kot so orientacija stavbe,  razporeditev sob, uporaba barv, uporaba materialov, postavitev pohištva in celo krajinsko oblikovanje.

Cilj vastuja je ustvariti prostor, ki nas bo podpiral in bo energijsko usklajen z nami. V njem bomo čutili varno pribežališče, prostor kjer se napolnimo z energijo, kjer lahko ustvarjamo. Prostor, ki spodbuja harmonijo, blaginjo.

Verjame se, da dobro načrtovani prostori vplivajo na čustveno, fizično in mentalno počutje prebivalcev, prinašajo uspeh, srečo ter izboljšujejo kakovost življenja.

Vastu je pomemben del indijske kulture in se uporablja pri načrtovanju domov, pisarn, poslovnih prostorov in celo mest.